عبارت جستجو :''

مصوبات

متن مصوبات تاریخ دریافت فایل
اولين جلسه هيات امناي منطقه 4 تهران... 5/11/1385 PDF ZIP
دومين جلسه هيات امناي منطقه 4 (موسس... 5/11/1385 PDF ZIP
سومين جلسه هيات امناء منطقه 4 تهران... 5/11/1385 PDF ZIP
هفتمين جلسه هيات امناي دانشگاهها و ... 5/11/1385 PDF ZIP
اولين جلسه از دوره دوم هيات امناي م... 5/11/1385 PDF ZIP
ششمين جلسه از دور سوم هيأت امناي من... 5/11/1385 PDF ZIP
مصوبات دومين جلسه از دوره دوم هيأت ... 5/11/1385 PDF ZIP
سومين جلسه از دوره دوم هيات امناي م... 5/11/1385 PDF ZIP
مصوبات چهارمين جلسه از دوره دوم هيا... 5/11/1385 PDF ZIP
هفتمين جلسه از دور سوم هيئت امناء م... 5/11/1385 PDF ZIP
پنجمين جلسه از دوره دوم هيات امناي ... 5/11/1385 PDF ZIP
اولين جلسه هيأت امناي مناطق يك و دو... 5/11/1385 PDF ZIP
هشتمين جلسه از دور سوم هيات امناء م... 5/11/1385 PDF ZIP
نهمين جلسه از دور سوم هيات امناء من... 5/11/1385 PDF ZIP
دهمين جلسه از دور سوم هيات امناء من... 5/11/1385 PDF ZIP
يازدهمين جلسه از دور سوم هيات امناء... 5/11/1385 PDF ZIP
دوازدهمين جلسه از دور سوم هيات امنا... 5/11/1385 PDF ZIP
جلسه مشترك هيات امناي مناطق يك و دو... 5/11/1385 PDF ZIP
چهارمين اجلاس مشترك هياتهاي امناي د... 5/11/1385 PDF ZIP
سيزدهمين جلسه از دور سوم هيات امناء... 5/11/1385 PDF ZIP
صورتجلسه چهاردهمين نشست عادي از دور... 5/11/1385 PDF ZIP
صورتجلسه پانزدهمين نشست از دوره سوم... 30/11/1385 PDF ZIP
اولين جلسه مشترك از دور سوم هيات ام... 5/11/1378 PDF ZIP
دومين جلسه از دوره سوم هيات امناي ... 5/11/1385 PDF ZIP
سومين جلسه از دوره سوم هيات امناي م... 5/11/1385 PDF ZIP
ششمين اجلاس مشترك هياتهاي امناي دا... 5/11/1385 PDF ZIP
چهارمين جلسه از دوره سوم هيأت امنا... 5/11/1385 PDF ZIP
پنجمين جلسه از دور سوم هيأت امناي م... 5/11/1385 PDF ZIP
هفتمين اجلاس مشترك هياتهاي امناء دا... 5/11/1385 PDF ZIP
هشتمين اجلاس مشترك هياتهاي امناء دا... 5/11/1385 PDF ZIP
صورتجلسه هیات امنای منطقه دو پژوهشی... 16/04/1386 PDF ZIP
شانزدهمین نشست عادی از دوره سوم هیا... 12/09/1386 PDF ZIP
نشست فوقالعاده هیأت امناء منطقه دو ... 04/07/1390 PDF ZIP
بیست و سومین نشست عادی از دوره سوم ... 23/09/1390 PDF ZIP
هفدهمین نشست عادی از دوره سوم هیات ... 23/04/1387 PDF ZIP
هجدهمین نشست عادی از دوره سوم هیات ... 23/04/1387 PDF ZIP
بیست و پنجمین نشست عادی از دوره سوم... 18/9/1391 PDF ZIP
صورتجلسه نشست فوق العاده هیأت امنای... 04/10/1392 PDF ZIP
نوزدهمین نشست عادی از دوره سوم هیات... 10/06/1387 PDF ZIP
نشست فوق العاده هیات امنای منطقه دو... 21/08/1387 PDF ZIP
بیست و هفتمین نشست عادی از دوره سوم... 24/12/1392 PDF ZIP
بيستمين نشست عادی از دوره سوم هيات ... 31/04/1388 PDF ZIP
بيست و يکمين نشست عادی از دوره سوم ... 27/05/1388 PDF ZIP
سی و دومین نشست عادی از دوره سوم هی... 11/07/1394 PDF ZIP
بیست و دومین نشست عادی از دوره سوم ... 16/8/1389 PDF ZIP
نشست فوق‌العاده هيأت امناي منطقه دو... 18/12/1389 PDF ZIP
صورتجلسه نشست فوق العاده هیأت امنای... 04/12/1395 PDF ZIP
بیست و چهارمین نشست عادي از دوره سو... 18/5/1391 PDF ZIP
نشست فوق العاده هیأت امناء منطقه دو... 26/7/1391 PDF ZIP
مصوبات بیست و هشتمین نشست عادی از د... 07/07/1393 PDF ZIP
مصوبات بیست و نهمین نشست عادی از دو... 27/07/1393 PDF ZIP
مصوبات سی امین نشست عادی از دوره سو... 08/10/1393 PDF ZIP
صورتجلسه نشست فوق العاده هیأت امنای... 28/01/1397 PDF ZIP
نشست فوق العاده هیأت امنا منطقه دو ... 15/10/1393 PDF ZIP
صورتجلسه سی و سومین نشست هیأت امنا... 24/03/1395 PDF ZIP
سی و یکمین نشست هیأت امنا منطقه دو ... 06/02/1394 PDF ZIP
صورتجلسه نشست فوق العاده هیأت امنای... 06/09/1395 PDF ZIP
صورتجلسه سی و چهارمین نشست هیأت ام... 09/11/1395 PDF ZIP
صورتجلسه نشست عادی هیأت امنای منطقه... 31/03/1396 PDF ZIP
سی وهفتمین نشست هیأت امنای منطقه دو... 19/04/1397 PDF ZIP
صورتجلسه نشست عادی هیأت امنای منطقه... 01/11/1396 PDF ZIP

اعضا

نام و نام خانوادگی سمت
 دکتر سیروس علیدوستی   رييس پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمي ايران و دبير هيئت امناي منطقه 2 پژوهشي
 دکتر منصور غلامی   سرپرست وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
 دكتر مسعود برومند   معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و رئيس كميسيون دائمي هياًت امناي منطقه 2 پژوهشي
 دكتر عبدالرضا باقری   رئیس مرکز هيئت هاي امناء و هيئت مميزه مركزي و شوراي مركزي دانشگاههاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
 دکتر حسین غریبی   عضو هیات امنا
 دكتر علی شریف نژاد   سرپرست پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي
 دکتر محمد ابویی اردکان   عضو هیات امنا
 دكتر نسرین نورشاهی   رئيس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش عالي
 دكتر وحید احمدی   مشاور وزیر و رئيس مركز تحقيقات سياست علمي كشور
 دکتر عباسی شوازی   موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور
 دکتر جعفر توفیغی   عضو هیات امنا
 دکتر حسین سلیمی   عضو هیات امنا
 دکتر رضا گرایی نژاد   مدیر کل معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
 دکتر سید محمد علی توکل کوثری   عضو هیات امنا
 دکتر محمد تقی نظرپور   عضو هیات امنا


گاهشمار

تاریخ محتوا
1371 /5/19
 • تشكيل اولين جلسه هيأت امناء منطقه چهار تهران (موسسات پژوهشي علوم انساني)
 • تصويب آيين‌نامه داخلي هيأت امناء منطقه چهار تهران (موسسات پژوهشي علوم انساني)
 • تصويب تشكيل كميسيون دائمي

1371 /8/17
 • تشكيل جلسه كميسيون دائمي

 • 1371 /10/28
  • تشكيل دومين جلسه هيأت امناي منطقه چهار تهران
  • تصويب اقدام جهت تبديل به احسن كردن خوابگاههاي دانشجويان دانشگاه‌هاي عضو منطقه چهار تهران
  • تصويب نحوه انتخاب مربي آموزشيار
  • تصويب نحوه پرداخت حق‌التدريس آزادگان
  • تصويب نحوه استفاده اعضاي هيأت علمي رسمي آزمايشي از بورس تحصيلي
  • تصويب آيين‌نامه حق‌التعليم رشته‌هاي ورزشي فوق برنامه در دانشگاه‌ها
  • تصويب دستور‌العمل پذيرش اعضاي جهاد دانشگاهي در دانشگاه‌ها
  • تصويب فوق‌العاده مخصوص اعضاي هيأت علمي

  1371 /11/27
 • تشكيل جلسه كميسيون دائمي

 • 1372 /2/19
 • تشكيل سومين جلسه كميسيون دائمي

 • 1372 /4/15
  • تشكيل سومين جلسه هيأت امناء منطقه چهار تهران (موسسات پژوهشي علوم انساني)
  •  تصويب ترفيعات بورسيه‌ها و اعضاي هيات علمي مأمور به تحصيل
    تصويب ذخيره و بازخريد مرخصي استحقاقي اعضا هيأت علمي در ايام مأموريت تحصيلي 
  •  تصويب تطبيق و برقراري حقوق و مزاياي اعضاء هيأت علمي كه به درجه رفيع شهادت نائل شده‌اند.
  •  تصويب آيين‌نامه استخدامي اتباع خارجي

  1373 /9/6
  • تشكيل چهارمين جلسه هيأت امناء منطقه چهار پژوهشي تهران
    اصلاح آيين‌نامه مالي و معاملاتي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي
  •  تصويب پرداخت فوق‌العاده كار با اشعه به اعضاي هيأت علمي
    اصلاح آيين‌نامه استخدامي هيأت علمي دانشگاه تهران
    تصويب تعيين هزينه‌هاي دوره‌هاي شبانه و جريمه انصراف از تحصيل دانشجويان
  • تصويب پيشنهاد اصلاحي آئين‌نامه استخدامي هيأت علمي براي مراتب ا و2 (مربي و استاديار)
  • تصويب انجام خدمات تحقيقاتي با اشخاص حقيقي يا حقوقي توسط مؤسسات عضو

  1374 /6/12
  • تشكيل اولين جلسه دوره دوم هيأت امنا منطقه دو پژوهشي
  •  تصويب آيين‌نامه داخلي هيأت امناء
  •  تصويب دستورالعمل نحوه تشكيل و فعاليت كميسيون دائمي
  •  تفويض اختيار به كميسيون دائمي براي بررسي و تصويب بودجه مؤسسات عضو
    

  1374 /6/13
  • تفويض اختيار به وزارت فرهنگ و آموزش عالي در خصوص اصلاح آيين‌نامه ارتقاي اعضاء هيأت علمي
  •  اصلاح ضوابط فوق‌العاده مديريت اعضاي هيأت علمي
  •  اصلاح فوق‌العاده مأموريت روزانه اعضا هيأت علمي
  •  اصلاح ميزان حق حضور در جلسه اعضا هيأت علمي

  1374 /12/24
  • تشكيل دومين جلسه از دوره دوم هيأت امناء منطقه دو پژوهشي
    اصلاح ضوبط اعطاي ترفيع به اعضاي هيأت علمي ايثار‌گر , جانباز , آزاده
  •  اصلاح ماده 5 پيوست شماره 6 آيين‌نامه استخدامي هيأت علمي
    موافقت با افزايش كمك هزينه مسكن اعضاي هيأت علمي فاقد مسكن
  •  موافقت با اعطاي ترفيع به فارغ‌التحصيلان دوره دانشوري
  •  موافقت با افزايش ميزان حق‌التأليف و ترجمه به شرط وجود اعتبار و درج در بودجه تفصيلي دانشگاه
  •  موافقت با ارتقاء و ترفيع و افزايش حقوق اعضاي هيأت علمي پيماني
  •  موافقت با الحاق دو تبصره به آيين‌نامه اعطاي بورس تحصيلي و اعزام دانشجو به خارج در مورد اعضاء هيأت علمي كه با هزينه شخصي و يا با استفاده از بورس اعطايي ساير كشور‌ها به خارج اعزام مي‌شوند
  •  موافقت با تسري افزايش ضريب حقوق به حق تأهل و اولاد اعضاء هيأت علمي
  •  تصويب چگونگي اعطاي ترفيعات بورس و ترفيعات استحقاقي اعضا هيأت علمي كه از مأموريت يا بورس تحصيلي استفاده مي‌كنند
  •  تصويب افزايش مدت مأموريت تحصيلي اعضاء هيأت علمي از 4 سال به 5 سال
  •  موافقت با ترفيعات تشويقي اعضاء هيأت علمي

  1375 /2/4
  • تشكيل سومين جلسه از دوره دوم هيأت امناء منطقه دو پژوهشي
  •  تصويب بودجه تفصيلي سال 1357 موسسات عضو

  1376 /2/8
  • تشكيل چهارمين جلسه از دور دوم هيأت امنا منطقه دو پژوهشي
    تمديد مهلت يكساله پرداخت فوق‌العاده مديريت اعضاء هيأت علمي
    تصويب مجدد آيين‌نامه حق‌التدريس
  •  تصويب اصلاح‌آيين‌نامه نحوه محاسبه واحد‌هاي معادل آموزشي
    تصويب آيين‌نامه استخدامي هيأت علمي در خصوص ضوابط و شرايط تبديل وضعيت استخدامي اعضاء‌ هيأت علمي از رسمي آزمايشي به رسمي قطعي
  •  موافقت با اعطاي فرصت مطالعاتي به اعضاء هيأت علمي
  •  موافقت با اعطاي پايه به آن دسته از اعضاي هيأت علمي رسمي كه از مرخصي بدون حقوق جهت اخذ درجه دكتراي تخصصي در رشته مورد نياز دانشگاه استفاده كرده‌اند
  •  موافقت با افزايش ميزان فوق‌العاده مأموريت روزانه اعضاء هيأت علمي
  •  تصويب پيشنهاد مربوط به انجام طرحها و پروژه‌هاي تحقيقاتي
    تصويب پرداخت حق‌التحقيق به اعضاء هيأت علمي
  •  موافقت با پرداخت فوق‌العاده مديريت به اعضاء هيأت علمي شاغل در حوزه ستادي وزارت فرهنگ و آموزش عالي كه تصدي سمتهاي اجرايي را بر عهده دارند

  1376 /7/23
  • تشكيل پنجمين جلسه از دور دوم جلسه هيأت امناء منطقه دو پژوهشي
  •  تصويب بودجه پيشنهاد‌ي سال 77 كليه موسسات عضو
    موافقت با پرداخت كمك هزينه عائله‌مندي و اولاد به اعضاء هيأت علمي پيماني
  •  موافقت با پرداخت فوق‌العاده مديريت به اعضاء هيأت علمي با پستهاي سازماني يك يا دو ستاره
  •  موافقت با تبديل به احسن يكباب ساختمان پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
  •  موافقت با پيشنهاد مركز ملي اقيانوس‌شناسي درخصوص پرداخت حق‌الزحمه به دو محقق هندوستان و يك محقق تبعه روسيه

  1377 /3/7
  • تشكيل اولين جلسه هيأت امناء مناطق يك و دو پژوهشي موافقت با پرداخت ميزان حق‌التحقيق، به ميزان یک چهلم تا یک شصتم حقوق و مزاياي اعضاي هيأت علمي
  •  تصويب ايجاد هيأت مميزه مستقل و تدوين آيين‌نامه خاص ارتقاء براي موسسات پژوهشي
  •  تصويب تصدي آقاي دكتر محمد علي ملبوبي عضو هيأت علمي پيماني موسسه تحقيقات ژنتيك به معاونت پژوهشي آن مركز

  1377 /8/25
 • انتصاب دكتر محمد توكل به دبيري هيأت امنا منطقه دو پژوهشي

 • 1377 /10/10
  • تشكيل جلسه مشترك هيأت امنا مناطق يك و دو پژوهشي
  •  تصويب بودجه سال 1378 موسسات عضو

  1377 /12/9
 • تشكيل جلسه كميسيون دائمي

 • 1378 /3/17
 • تشكيل جلسه كميسيون دائمي

 • 1378 /7/12
 • تشكيل جلسه كميسيون دائمي

 • 1378 /7/28
  • برگزاري چهارمين اجلاس مشترك هيأتهاي امناي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي

  1378 /7/28
  • تشكيل چهارمين اجلاس مشترك هيأت‌هاي امناي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي
  •  اصلاح ماده 42 آيين‌نامه مالي و معاملاتي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي
  •  تصويب مصرف مراكز تا ميزان 5% از كل اعتبارات جاري و اختصاصي و 2% از اعتبارات عمراني سال 78 هر موسسه جهت اجراي بند ط تبصره 17 قانون بودجه سال 1378 به تشخيص و مسئوليت بالاترين مقام موسسه
  •  تشكيل جلسه مشترك كميسيون دائمي هيأت امناء مناطق يك و دو, شهرك تحقيقاتي اصفهان و بنياد دانشنامه بزرگ فارسي

  1378 /10/6
 • تشكيل جلسه كميسيون دائمي

 • 1378 /11/9
  • تشكيل اولين جلسه از دور سوم هيأت امناي منطقه يك و دو پژوهشي
  •  انتخاب اعضاي كميسيون دائمي هيأت امنا مناطق يك و دو
    افزايش تعرفه خدمات پذيرش دانشجو در دانشگاه جامع عملي ـ كاربردي
  •  تصويب ارتقاء پيش از موعد آقاي دكتر غفوري آشتياني به مرتبه استادي
  •  اصلاح ميزان حق حضور در جلسه اعضاء هيأت علمي منطقه يك و دو
  •  موافقت با اعطاي ترفيع به اعضاء هيأت علمي (مربيان )‌كه دوره دانشوري خود را به اتمام رسانده‌اند

  1379 /3/1
  • تشكيل پنجمين اجلاس مشترك هيأتهاي امنا دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي و دومين جلسه از دور سوم هيأت امناء منطقه دو پژوهشي
  •  تصويب بودجه تفصيلي سال 1379 موسسات عضو منطقه دو پژوهشي
  •  تصويب ضريب فوق‌العاده جذب اعضاي هيأت علمي
  •  تصويب حق‌الزحمه حضور در جلسه اعضاء هيأت علمي
    تصويب سقف حق‌التحقيق اعضاء هيأت علمي تا يك برابر حق‌التدريس
  •  تصويب فوق‌العاده مأمويت روزانه اعضاء هيأت علمي

  1379 /7/20
  • تشكيل جلسه مشترك كميسيون دائمي هيأت امناء منطقه دو و بنياد دانشنامه بزرگ فارسي

  1379 /9/30
  • تشكيل جلسه مشترك كميسيون دائمي هيأت امناء منطقه دو و بنياد دانشنامه بزرگ فارسي

  1379 /12/13
  • تشكيل سومين جلسه از دور سوم هيأت امناء‌ منطقه دو پژوهشي
    اصلاح ماده 2 آيين‌نامه حق‌التدريس و تبصره 6 ماده 2
  •  تصويب پيشنهاد مركز ملي اقيانوس‌شناسي در مورد فوق‌العاده مأموريت روزانه اعضاء هيأت علمي در مأموريتهاي پر مخاطره و سخت

  1380 /1/26
 • تشكيل جلسه كميسيون دائمي

 • 1380 /3/12
 • تشكيل جلسه كميسيون دائمي

 • 1380 /4/6
  • تشكيل ششمين اجلاس مشترك هيأتهاي امناي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي
  •  بررسي نقش و جايگاه دانشگاه و هيأت‌هاي امناء در ساختار جديد وزارت علوم و تحقيقات و فنّاوري و نقش هيأت‌هاي امناء در تعامل ميان دانشگاه, دولت و جامعه (دستاوردها و تنگناها)
  •  تصويب مجوز مصرف حداكثر ميزان 5% از كل اعتبارات جاري و اختصاصي و 2 درصد از اعتبارات عمراني به تشخيص و مسئوليت بالاترين مقام موسسه در سال 80

  1380 /4/30
  • تشكيل جلسه مشترك كميسيون دائمي هيأت امناي مناطق يك و دو , شهرك علمي تحقيقاتي اصفهان و بنياد دانشنامه بزرگ فارسي

  1380 /10/30
  • انتصاب دكتر جعفر توفيقي به رياست كميسيون دائمي
  •  انتصاب دكتر حسين غريبي به دبيري هيأت امناء

  1380 /11/2
  • تشكيل جلسه مشترك كميسيون دائمي هيأت امناي مناطق يك و دو

  1380 /11/8
 • تشكيل جلسه كميسيون دائمي

 • 1380 /11/10
  • تشكيل چهارمين جلسه از دور سوم هيأت امناء منطقه دو پژوهشي
    اصلاح و تكميل ماده 44 اصلاحي آيين‌نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي
  •  تصويب ساختار سازماني پيشنهاد‌ي مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران
  •  موافقت با اجاره يك قطعه زمين موقوفه‌اي پژوهشكده حوزه و دانشگاه
  •  طراحي وب سايت دبيرخانه هيأت امناء
  •  تعيين الگوي جديد پرداخت حق مسكن اعضاي هيأت علمي

  1380 /11/29
  • انتصاب جناب‌ آقاي دكتر عليزاده به سمت رياست پژوهشكده تربيت بدني و علوم ورزشي

  1381 /3/12
 • تشكيل جلسه كميسيون دائمي

 • 1381 /4/10
 • تشكيل جلسه كميسيون دائمي

 • 1381 /4/17
 • عضويت مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران

 • 1381 /4/24
  • تشكيل پنجمين جلسه از دور سوم هيأت امناء منطقه دو پژوهشي
    تصويب جدول‌هاي جديد نحوة پرداخت حق‌الزحمه صاحب اثر و انواع ويرايش مصوب 1/4/78 هيأت امناء
  •  موافقت با ذخيره و خريد مرخصي اعضاي هيأت علمي كه بر حسب نياز مراكز تحقيقاتي در طول تابستان از مرخصي استحقاقي استفاده نمي‌كنند.
  •  موافقت با اعطاي حداكثر دو پايه به ازاي تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد و چهار پايه در مقطع دكتري اعضاي هيأت علمي كه قبل از تبديل جزء كاركنان دولت بوده‌اند
  •  ارائه مجموعه قوانين هيأت علمي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي بر روي وب سايت دبيرخانه و انتشار چاپي آن

  1381 /4/29
  • تشكيل هفتمين اجلاس مشترك هيأتهاي امناي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي وپژوهشي
  •  تصويب تنوع‌بخشي به منابع مالي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي
  •  تمديد مصوبه چهارمين جلسه هيأتهاي امناء از دور سوم در خصوص اعتبارات خارج از شمول
  •  اصلاح ماده 42 آيين‌نامه مالي و معاملاتي دانشگاه‌ها و موسسه‌هاي آموزش عالي و پژوهشي 
  •  بررسي و تصويب سياستهاي تنظيم بودجه سال 82 دانشگاه‌ها و موسسه‌هاي آموزش عالي و پژوهشي

  1381 /5/30
 • عضويت مركز مطالعات و همكاري‌هاي علمي و بين‌المللي در منطقه دو پژوهشي

 • 1381 /7/24
 • تشكيل جلسه كميسيون دائمي

 • 1381 /10/18
 • تشكيل جلسه كميسيون دائمي

 • 1382 /2/2
 • تشكيل جلسه كميسيون دائمي

 • 1382 /5/8
 • تشكيل جلسه كميسيون دائمي

 • 1382 /5/13
  • تشكيل هشتمين اجلاس مشترك هيأت‌هاي امناء دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي
  •  تصويب چارچوب كلي استخدام نيروي انساني و سياستهاي تشكيلاتي منطقه دو پژوهشي به استناد مصوبه هيأت محترم وزيران
  •  اصلاح مواد 59 و 60 آئين‌نامه‌ مالي و معاملاتي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي

  1382 /8/15
  • تشكيل ششمين جلسه از دور سوم هيأت امناء منطقه دو پژوهشي
    تصويب افزايش فوق‌العاده جذب كاركنان غير هيات علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي
  •  موافقت با خريد ساختمان براي مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران
    تعيين تركيب هيات رئيسه مؤسسات منطقه دو پژوهشي
  •  تصويب مجوز انجام هزينه‌هاي‌مربوط به دبيرخانه‌هيأت‌امناء‌منطقه‌دوپژوهشي از محل بودجه مؤسسه‌اي كه‌دبيرخانه هيأت امناء را به عهده دارد.
  •  موافقت با فروش ساختمانهاي قديمي سازمان سمت به منظور خريد و تجهيز ساختمان جديد و فروشگاه و نمايشگاه
  •  تصويب دستورالعمل نگهداري اموال مؤسسات عضو
  •  تصويب دستورالعمل درآمدهاي اختصاصي مؤسسات عضو
  •  موافقت با خريد ساختمان براي پژوهشكده تربيت بدني و علوم ورزشي
  •  تصويب احتساب فوق‌العاده جذب در بازخريد مرخصي اعضاء هيأت علمي
  •  تصويب بودجه تفصيلي جاري سال 1382 مؤسسات عضو
  •  تصويب فوق‌العاده مديريت اعضاء هيأت علمي
  •  تصويب بهره‌مندي اعضا هيأت علمي دانشگاه‌هاي پيام‌نور در مناطق در حال توسعه از پايه‌هاي تشويقي

  1382 /12/10
 • تشكيل جلسه كميسيون دائمي

 • 1382 /12/11
  • تشكيل جلسه كميته ويژه بررسي نمودار سازماني مؤسسات عضو منطقه دو پژوهشي (جلسه اول)

  1382 /12/12
  • تشكيل جلسه كميته ويژه بررسي نمودار سازماني مؤسسات عضو منطقه دو پژوهشي (جلسه دوم)

  1382 /12/14
  • تشكيل هفتمين جلسه از دور سوم هيات امناء منطقه دو پژوهشي
  •  تصويب نمودار و پست‌هاي سازماني پژوهشگاه علوم‌انساني و مطالعات فرهنگي
  •  تصويب نمودار و پست‌هاي سازماني مؤسسه پژوهشي حوزه و دانشگاه
  •  تصويب نمودار و پست‌هاي سازماني مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران
  •  تصويب نمودار و پست‌هاي سازماني سازمان سمت
  •  تصويب نمودار و پست‌هاي سازمان مركز تحقيقات سياست علمي كشور
  •  تصويب نمودار و پستهاي سازماني موسسه پژوهشي و برنامه‌ريزي آموزش عالي
  •  تصويب نمودار و پستهاي سازماني مركز مطالعات و پژوهشهاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه
  •  بررسي نمودار و تصويب نمودار پست‌هاي سازماني پژوهشكده تربيت بدني و علوم ورزشي
  •  تصويب ممنوعيت استخدام اعضاء هيأت علمي در پست‌هاي دو ستاره
  •  تصويب ايجاد يك پست كارشناسي

  1383 /3/31
 • تشكيل جلسه كميسيون دائمي هيأت امناي منطقه دو پژوهشي

 • 1383 /4/6
 • عضويت مركز نشر دانشگاهي در هيأت امناء منطقه دو پژوهشي

 • 1383 /6/4
 • تشكيل جلسه كميسيون دائمي

 • 1383 /6/12
  • افزايش فوق‌العاده خاص كارشناسان و تكنسين‌هاي مؤسسات عضو
  •  تشكيل هشتمين جلسه از دور سوم هيأت امناي منطقه دو پژوهشي
  •  تسري فوق‌العاده مديريت اعضاء هيأت علمي به حوزة ستادي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
  •  اصلاح ماده 9 آئين‌نامه استخدامي هيأت علمي دانشگاهها و ‌موسسات آموزش عالي براي مرتبه‌هاي 1و 2

  1383 /10/9
 • تشكيل جلسه كميسيون دائمي

 • 1383 /10/13
  • انتصاب دكتر حميد محبي به رياست پژوهشكده تربيت بدني و علوم ورزشي

  1383 /10/16
  • تشكيل نهمين جلسه از دور سوم هيأت امناء (نشست فوق‌العاده)
  •  تشكيل نشست فوق‌العاده هيأت امناي منطقه دو پژوهشي
  •  افزايش فوق‌العاده جذب اعضاء هيأت علمي

  1383 /11/14
  • تبديل مؤسسه پژوهشي حوزه و دانشگاه به پژوهشگاه

  1383 /12/5
  • تشكيل هيأت امناء مستقل پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

  1383 /12/6
  • تشكيل دهمين جلسه از دور سوم هيأت امناء
  •  تشكيل دهمين جلسه از دور سوم هيأت امناي منطقه دو پژوهشي
  •  اصلاح برخي از مواد آئين‌نامه مالي و معاملاتي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و پژوهشي

  1384 /1/29
  • تشكيل يازدهمين جلسه از دور سوم هيأت امناء
  •  تعيين فوق‌العاده معيشت كاركنان مؤسسات عضو
  •  اصلاح نمودار تشكيلات مركز مطالعات و پژوهشهاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه
  •  اصلاح فوق‌العاده جذب اعضاي هيأت علمي شاغل در قم
  •  تشكيل دوازدهمين جلسه از دور سوم هيأت امناء (نشست فوق‌العاده)
  •  تصويب پرداخت فوق‌العاده ويژه هيأت علمي به اعضاء هيأت علمي شاغل در حوزه ستادي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

  1384 /2/29
  • تشكيل دوازدهمين جلسه از دور سوم هيأت امناء (نشست فوق‌العاده)
  •  تصويب پرداخت فوق‌العاده ويژه اعضاء هيأت علمي

  1384 /5/18
 • تشكيل جلسه كميسيون دائمي

 • 1384 /5/31
  • تشكيل سيزدهمين جلسه از دور سوم هيأت امناء
  •  تبديل مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران به پژوهشگاه

  1384 /8/24
  •  انتصاب دكتر عزيزاله معمارياني به رياست مؤسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي

  1384 /9/5
  • انتصاب دكتر منصور كبگانيان به رياست كميسيون دائمي

  1384 /10/12
  • انتصاب دكتر آريا الستي به رياست مركز تحقيقات سياست علمي كشور

  1384 /10/17
  • انتصاب دكتر مهدي ايرانمنش به سمت مديركل دفتر هيأتهاي امناء