نام و نام خانوادگی سمت
دکتر سید ضیاء هاشمی سرپرست وزارت علوم، تحقيقات و ف...
دكتر عبدالرضا باقری رئیس مرکز هيئت هاي امناء و هيئ...
دكتر نسرین نورشاهی رئيس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ريزي...
دكتر وحید احمدی معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقيق...
دکتر سیروس علیدوستی رييس پژوهشگاه اطلاعات و مدارک ...
دكتر قراخانلو رئيس پژوهشگاه تربيت بدني و علو...
دكتر حمید کاظمی رئيس مركز تحقيقات سياست علمي ك...
دکتر عباسی شوازی موسسه مطالعات و مدیریت جامع و ...
دکتر رضا گرایی نژاد مدیر کل معاونت برنامه ریزی و ن...
مهندس عباس صدری عضو هیات امنا...
دکتر حسین غریبی عضو هیات امنا...
دکتر جواد هروی عضو هیات امنا...
دکتر حسین سلیمی عضو هیات امنا...
دکتر سید محمد بهشتی عضو هیات امنا...
مهندس محمد حسن انتظاری عضو هیات امنا...