دكتر حمید کاظمی

سمت : رئيس مركز تحقيقات سياست علمي كشور

نشانی :تهران - میدان ونک - خیابان ملاصدرا - چهارراه شیراز جنوبی - خیابان سهیل - پلاک 657